Browsing: ಆಮ್ಲ ಎಂದರೇನು

ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.…