ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

https://kannadareview.com/%e0%b2%ac%e0%b2%bf%e0%b2%b8%e0%b2%bf-%e0%b2%ae%e0%b2%a4%e0%b3%8d%e0%b2%a4%e0%b3%81-%e0%b2%ac%e0%b2%bf%e0%b2%b8%e0%b2%bf%e0%b2%af%e0%b2%be%e0%b2%a6-%e0%b2%86%e0%b2%b9%e0%b2%be%e0%b2%b0%e0%b2%b5/

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರದ ಚರ್ಚೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದರೆ ಬಿಸಿಯೂಟವೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರದ ಚರ್ಚೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದರೆ ಬಿಸಿಯೂಟವೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. … Read more

30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ತಿಳಿಯಿರಿ

https://kannadareview.com/30-%e0%b2%b5%e0%b2%b0%e0%b3%8d%e0%b2%b7%e0%b2%a6-%e0%b2%a8%e0%b2%82%e0%b2%a4%e0%b2%b0-%e0%b2%88-%e0%b2%ac%e0%b3%87%e0%b2%b3%e0%b3%86%e0%b2%95%e0%b2%be%e0%b2%b3%e0%b3%81%e0%b2%97%e0%b2%b3%e0%b2%a8/

ನೀವೂ ಸಹ 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿದರೆ, 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ … Read more

error: Content is protected !!