Browsing: ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022

Rubber Board Recruitment 2022: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಬ್ಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅರ್ಜಿ…