Browsing: ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಾಲ ಅರ್ಜಿ 2020 21

Kisan credit card :ಕೆಸಿಸಿ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಕೇವಲ ಶೇ.4ರ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ,…