Browsing: Second hand car loan

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕಾರು ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. 0.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ 1500 ರೂ.ಗೆ…