Browsing: Smartwatch under 3000 Rs in India

Budget smartwatch under 3000:ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್: ಫೈರ್-ಬೋಲ್ಟ್ ನಿಂಜಾ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್(Fire-Boltt Ninja Pro Plus )ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ…